Ervaringen

Wybrandy: “Ik ben al veertig jaar tevreden met Veenema”

“It is hjoed echt Ljippewaar”, zegt boer Ruurd Wijbrandi. We bevinden ons in Loënga, onder de rook van Sneek. En inderdaad: de kieviten boven de stoppel van het maïsland laten goed van zich horen. Het is voorjaar in Fryslân en het gesprek dat Ruurd Wijbrandi (geboren op 1 augustus 1957 in Bolsward) met ons heeft, kan in de kapschuur plaatsvinden. Volkomen coronaproof derhalve. De beide honden die luid blaffend op het bezoek afkomen, worden door Wijbrandi naar binnen gedirigeerd, zodat wij “even rêstich” het interview kunnen houden.

Ook mijn heit kwam al bij Veenema

Witte pomp op het eiland van Sneek

Zo lang boer Ruurd Wijbrandi, die sinds 2011 een maatschap met z’n zoon Sibe heeft, het zich kan heugen komt de brandstof voor de trekkers bij de jongens van Veenema vandaan. “En niet alleen de diesel voor de trekkers. Ik weet nog goed dat heit met de luxe auto ook al bij de heit van de drie Veenema-mannen vandaan kwam. Die had toen op het Eiland in Sneek zo’n Witte Pomp, kan ik mij nog herinneren.” Vanwege stadsuitbreiding uit Bolsward is heit Klaas Wijbrandi hier in 1964 gekomen. “Ik heb het werk op de boerderij eerst samen met heit gedaan en daarna voor een groot gedeelte zelfstandig. In 2011 hebben we hier nieuwbouw gepleegd en toen kreeg ik in de gaten dat het werk er langer blijft dan ik”, zegt Wijbrandi met gevoel voor understatement. Ruurd en Sibe Wijbrandi melken zo’n 120 tot 130 koeien, waarvan sommigen twee keer per dag worden gemolken en andere vier keer op een dag. “Wij hebben twee melkautomaten en een koe die net gekalfd heeft wordt soms wel vier keer gemolken.”

Connectie met de jongens van Veenema

“Dat is in wezen de diesel, dat halen wij er altijd vandaan. En dat ‘altijd’ is al zo’n veertig jaar, volgens mij. Ik weet niet anders dan dat wij de brandstof bij Veenema uit Sneek halen. We hebben een nieuwere trekker, daar komt dan AdBlue bij. Als er eens een nieuwe dieseltank moet komen, dan vragen wij de Veenema’s altijd om advies. Het is simpelweg ons terrein niet en zij weten daar alles van. Freark Kaspersma, die al jaren bij Veenema werkt, komt dan bij ons om te adviseren. Verder bestaat de connectie met Veenema simpelweg uit het bestellen van de diesel.

Uiteraard hoor ik wel eens van de jeugd dat ik misschien ergens anders goedkoper kan. Ik geloof dat wel, ik vind het ook een kwestie van vertrouwen. Ik moet eerlijk gezegd niet zoveel van dat ‘geseur’ hebben. Bij de één moet je betalen en bij de andere kost het gewoon geld. En ik ben al veertig jaar tevreden met de Veenema’s.”

“Het is gewoon vertrouwd”

“Zoals ik al vertelde, weet ik mij nog goed te herinneren dat ik met heit naar de Witte Pomp in Sneek ging om te tanken. Die jongens van Catharinus hebben het goed gedaan, ze hebben in de loop van de jaren nogal eens een bedrijfje overgenomen, maar ze zijn gelukkig wel zichzelf gebleven, ze laten zich nergens op voorstaan. Daar hou ik wel van.

Doe maar gewoon. Ik doe even een ‘beltsje’ en dan krijg ik ‘in famke’ aan de telefoon. Het is gewoon vertrouwd. Wij verbruiken op jaarbasis acht tot tien kuub olie. We hebben een dieseltank in de schuur staan. De kwaliteit van de diesel die we tegenwoordig gebruiken is echt goed te noemen. Destijds hadden we rode diesel, maar de dieselolie die we nu voor de trekkers gebruiken is van autokwaliteit. De rode diesel was gewoon landbouwkwaliteit en goedkoper dan blauwe diesel. Er waren wel eens boeren die rode diesel in hun auto’s deden.