Voorkom schadelijke uitstoot dankzij AdBlue

SCR vloeistoffen zoals AdBlue en Optispray zijn in een modern wagenpark niet meer weg te denken. De producten zijn ontwikkeld om de schadelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door dieselvoertuigen om te zetten in ongevaarlijke gassen. Dit zorgt ervoor dat de mens en het milieu minder schadelijke stoffen tot zich krijgen. De meeste EURO 5 en 6 vrachtwagens maar ook de nieuwste landbouwtrekkers, grondverzetmachines en personenwagens hebben naast diesel ook deze vloeistoffen nodig.

De belangrijkste onderdelen van het SCR-systeem zijn de SCR-katalysator, het AdBlue-injecteersysteem, de AdBlue-tank en het AdBlue-doseersysteem. Dit product wordt voor de katalysator in de uitlaat gespoten, waar ureum onder invloed van de hitte met waterdamp reageert zodat er ammoniak ontstaat. Met deze ammoniak worden in de uitlaat schadelijke NOx omgezet in onschadelijke stikstof in het water.

Het gemiddelde verbruik van AdBlue is ongeveer 4% van het dieselverbruik bij Euro IV en ongeveer 6% bij Euro V. Op snelwegen komt dit neer op een verbruik van circa 1,6 liter per 100 kilometer. AdBlue is de handelsnaam van een 32,5% ureum oplossing in gedemineraliseerd water.

OPTISPRAY
AdBlue kan in bepaalde omstandigheden kristalliseren. Dit gebeurt vooral als de temperatuur in de katalysator niet hoog genoeg is of wordt. Vaak treedt dit verschijnsel op bij machines die slechts korte tijd draaien (15-30 min), korte ritten rijden of vaak stationair lopen, zoals bv tractoren, veegmachines en vuilniswagens. Kristallisatie leidt vaak tot vermogensverlies en storingen. Dit kan worden voorkomen met OptiSpray. OptiSpray is de AdBlue met reinigende additieven die het kristalliseren in de SCR-katalysator tegengaan, ook als deze niet volledig op bedrijfstemperatuur komt. Het product voldoet aan de ISO 22241.

Neem contact met ons op

Wat anderen van ons vinden