MWO

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen wordt steeds belangrijkrijker. In onze dagelijkse contacten met klanten krijgen wij regelmatig vragen over de transitie van brandstoffen naar mogelijke schonere alternatieven.

Over ons

Wij denken bewust na over duurzamere producten binnen onze organisatie, zowel intern als extern. Een voorbeeld hiervan is de energievoorziening van het hoofdkantoor. Deze is volledig klimaat neutraal door middel van aardwarmte.

Op dit moment zitten veel zogenaamde renewable energies (wind- en zonne energie en energie uit andere grondstoffen) in een lastige positie en stagneert de ontwikkeling hiervan. Veenema Energy echter blijft actief bijdragen aan het verlagen van emissies en CO2 door het actief en succesvol in de markt brengen van onder meer HVO brandstoffen zowel voor de watersport/beroepsvaart en wegverkeer, GTL, CNG (aardgas) en Ad Blue. Er wordt daarnaast ook serieus gekeken naar de mogelijkheden van LNG alsmede waterstof. In dit verband wijzen wij u ook op de mogelijkheden van onze nieuwe generatie brandstof besparende smeermiddelen. De Delo 600 HDF is hier een mooi voorbeeld van.

Waar mogelijk zal Veenema Energy, de duurzamere alternatieven actief in de markt blijven zetten om hiermee het verbruik van koolwaterstoffen terug te dringen.

Een schonere en leefbare wereld ook voor de langere termijn is onze verantwoordelijkheid.

Neem contact op

Wat klanten van ons vinden

 

Direct contact?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
0515 420151

Omschrijf duidelijk de naam en hoeveelheid van het product waarvoor u een offerte wenst te ontvangen
This field is for validation purposes and should be left unchanged.