Schonere mobiliteit met GTL

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in ruime mate voorhanden is. Het produceren van GTL gaat volgens het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Een systeem uit de jaren twintig van de vorige eeuw dat van aardgas een zeer zuivere diesel maakt, oftewel een ultra schone brandstof.

GTL

GTL levert volgens gebruikers minstens hetzelfde motorvermogen als gewone diesel. Daarnaast reduceert de brandstof de lokale uitstoot van stikstofoxiden met 8,9 procent en die van zwaveloxiden met 74 procent. Ook draagt het bij aan een schonere mobiliteit in steden, dorpen én op het water. GTL heeft namelijk een schonere verbranding, wat zorgt voor een motorbesparende werking.

Kenmerken van GTL

  • Het wordt geleverd via bestaande infrastructuur. Het heeft dus geen extra investering nodig
  • Het kan gebruikt worden in nieuwe en in oude dieselmotoren
  • Het vermindert motorlawaai (3 dBA stiller)
  • Het produceert minder fijnstof en roetstof (minus 20.7%)
  • Het vermindert het brandstofgebruik door betere verbranding (minus 3.6%)
  • Het vermindert de CO2-uitstoot (minus 3.6%)
  • Het vermindert de verkoling van injectoren, klepstoters en cilinderwanden
  • Het is de ultra schone brandstof van de toekomst (maar nu al verkrijgbaar)

Minder bacterievorming

De gebruikelijke bacterievorming ontstaat in het algemeen in dieseltanks met ‘vrij’ water. Zelfs de kleinste hoeveelheid water kan voor voortplanting zorgen. Daarnaast zijn belangrijke voedingsstoffen zwavel, fosfor en natuurlijk de Bio diesel, waardoor ook schadelijk afvalstoffen voor de motor zoals H2S zich kan ontwikkelen. GTL en water scheiden erg makkelijk, waardoor eventueel ingetreden water heel makkelijk te verwijderen is. Verder ontbreken belangrijke voedingsstoffen zoals; zwavel en fosfor en wordt er geen biodiesel aan toegevoegd.

Door een andere samenstelling van de koolwaterstoffen in het product is het bijzonder lastig voor bacteriën om hier een voedingsbodem te vinden, dus zelfs met ‘vrij’ water zal een uitbraak van bacteriën zeer beperkt blijven. Het risico op uitbraak van bacteriën is vergelijkbaar met een uitbraak van bacteriën in benzine, hetgeen zelden voorkomt. Dure additieven zijn in dit geval dan ook niet nodig.

Neem contact met ons op

Wat anderen van ons vinden