Nieuws

Besluit accijnsverlaging

Het kabinet heeft besloten om van 1 april tot en met 31 december 2022 de accijns voor benzine en diesel te verlagen.

Deel dit bericht

Het kabinet heeft besloten om van 1 april tot en met 31 december 2022 de accijns voor ongelode lichte olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas te verlagen.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 april 2022 gelden de volgende accijnstarieven
• Voor benzine per 1000 L bij een temperatuur van 15°C is het accijnstarief
€ 650,71*, (dat is een verlaging van € 0,173 per liter)
• Voor diesel (gasolie) per 1000 L bij een temperatuur van 15°C is het accijnstarief € 417,46* (dat is een verlaging van € 0,111 per liter)

*bovenstaande tarieven zijn exclusief de voorraadheffing van € 8,00 per 1000 L bij een temperatuur van 15°C

Kom ik in aanmerking voor teruggave van accijns voor mijn voorraad?
Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggave vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief. De voorraden die op 1 april 2022 (00:00 uur) opgeslagen liggen voor commerciële doeleinden komen in aanmerking voor accijnsteruggave. Hiervoor dient u uiterlijk 8 april een verzoek voor accijnsteruggave in te dienen bij de douane.

Waar kan ik het verzoek voor teruggave indienen?
U kunt een verzoek indienen voor teruggave van Mijn Douane Kies bij Mijn Douane voor het tabblad ‘accijns’ en daarna bij ’teruggaaf’ voor ’teruggaaf o.g.v. art. 84b WA’. Van u wordt verwacht dat u kunt aantonen dat de accijns betaald is, waarbij enkel een inkoopfactuur niet wordt beschouwd als afdoende bewijs. Als bewijs heeft u van uw leverancier een verklaring nodig.
Veenema Energy geeft middels deze e-mail de verklaring dat de accijns over de goederen aan de douane is afgedragen of zal worden afgedragen. Al onze brandstofleveringen aan u zijn inclusief accijns.

Tot wanneer loopt de accijnsverlaging?
De accijnsverlaging geldt voor de periode 1 april tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 worden de accijnzen weer verhoogd. Wij zullen u hier tijdig over informeren.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie over de tijdelijke accijnsverlaging vindt u hier. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw verkoopadviseur of onze verkoop binnendienst via telefoonnummer 0515 – 420151 of per e-mail info@veenemaenergy.nl